Cesta za dobrodružstvom sa začala

Máme nový krúžok

Prijímame aj vzdelávacie poukazy

Do 25. septembra

NOVINKA: Komnaty pre dievčatá

Pre dievčatá 4., 5. a 6. ročníka, ktoré nemajú stretko

Letná animátorská chata

Baseball, opekačka aj príprava na nový šk. rok