Pozývame na zápis krúžkov

Príďte si k nám vybrať ten svoj 🙂

Popis nových krúžkov: čo a pre koho

Ponuka na šk. rok 2024/25

Termíny zápisu na šk. rok 2024/25

Pozývame vás zapísať sa do nových krúžkov

31. mája končíme s krúžkovou činnosťou

… a pripravujeme sa na prázdniny 🙂

Finále MiA Dance Festival v Prahe

Vytancovali si zlato aj striebro

Ďalší úspešný Deň tanca

Laura Dance na krajskej súťaži v Dolnej Súči