Hľadá sa Záchranca

Tentokrát s jasným zámerom: Nájsť sľúbeného Záchrancu.