Piatkové popoludnie s Laurou

Hry, súťaže, tombola, zábava…

Sústredenie zboru 100 & 1 ovečka

Zborová víkendovka 12.-14. január

Tvorivé štvrtky pre deti

Vianočné tvorivé workshopy od 15:00-16:30

Japonský animátorský večer

Navštívila nás sr. Mária Assunta Sumiko

Cesta za dobrodružstvom sa začala

Máme nový krúžok