Prší, prší len sa leje – animátor sa z okna chaty smeje…

Saleziáni vedia dobre prekvapiť a ani tohtoročná jesenná animátorská chata nebola výnimkou.

Namiesto do dobre známej Slavnice sme sa vybrali do Poluvsia neďaleko Žiliny.

Cesta sa niesla v dobrej nálade a skvelých tém na diskusie, takže počas jazdy nebolo ticho.

Po skončení individuálnej obhliadky nového miesta sme si sadli spolu za stôl a najedli sa z vlastných zásob.

Následne sme sa vybrali naspäť do Žiliny, kde nás na SOŠ sv. Jozefa Robotníka čakala prehliadka školy a večer strávený v žilinskom oratku. Na chate sme mali ešte svätú omšu a potom sme si pozreli film.

Ráno sme začali spoločnou modlitbou a potom sme sa už klasicky rozdelili na animátorov a prípravkárov.

Animátori si ukázali na príklade spoločného kreslenia, ako ľudia ovplyvňujú naše životy.

Prípravkári medzitým mali blok o Hre vo výchovnom systéme dona Bosca, kde trénovali, ako vybrať hru, pripraviť ju, vysvetliť deťom a na záver ju zhodnotiť.

Nasledoval spoločný vstup o duchovnom živote – na tému osobnej modlitby.

Ďalej nás čakala omša a spoločný obed. Upratali sme chatu a znova sa vrátili do Žiliny, no tentokrát sme sa vybrali do centra.

Zatlieskali sme si v samom strede Hlinkovho námestia, nazreli sme do diecéznej katedrály, zašli sme aj na Mariánske námestie a nemohli sme vynechať ani návštevunašich obľúbených obchodov.

Za tmy (ale v normálnom čase) sme sa vrátili domov do upršanej Dubnice.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.