Prvopiatkové popoludnia

Štvrtákov z minuloročného projektu Deti Svetla tento piatok 1. decembra opäť čaká ich prvopiatkové popoludnie.

Budú pokračovať v príbehu Janky  podľa knihy Veru nie tak ako u zbojníkov. Na programe sú hry a aktivity, ktoré môžu prehĺbiť minuloročné zážitky detí a tiež upevniť ich priateľstvá.