Japonský animátorský večer

V piatok 20.10.2023 sa uskutočnil animátorský večer v japonskom štýle. Dôvodom tejto témy
bola vzácna návšteva sr. Marie Assunty Sumiko v našom stredisku. Tento animátorský večer sme začali spoločne v kaplnke, kde mala sr. Maria Assunta Sumiko krátke slovko, v ktorom sa inšpirovala slovami pápeža Františka. Keďže mesiac október je aj mesiac Panny Márie, spoločne sme sa pomodlili desiatok ruženca.
Celý večer sa niesol v radostnom duchu rôznych aktivít, ako napríklad kvíz o Japonsku,
skladanie origami, varenie večere vo dvojiciach, jedenie paličkami, spoločenská hra Sushi, ktorú sa načila aj sr. Maria A. S. Spoločne sme vytvorili ak obraz, v ktorom bolo heslo nášho strediska DOTYK, KTORÝ TRVÁ. Toto heslo bolo napísané v rôznych jazykoch. Nechýbali ani preklady do japončiny alebo čínštiny.
Bol to vzácny čas, kedy sa opäť stretlo niekoľko generácií animátorov. Tento večer sme ako
inak zakončili spoločnou fotkou. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a tešíme sa opäť nabudúce!

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

v oblasti práce s mládežou,

ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.