Cesta za dobrodružstvom sa začala

Deti s mentálnym znevýhodnením sa prvý krát stretli na svojom novom krúžku: Cesta za dobrodružstvom.

Budú sa takto stretávať každý druhý štvrtok.

Prvé stretnutie sa nieslo v duchu zoznamovania a tvorivosti.

Deti priniesli do nášho SCVČ veeeľa radosti. 🙂