NOVINKA: prvopiatkové popoludnia pre deti

Milí rodičia!

Chceli by sme, aby to pokračovalo aj ďalej….uvedomujeme si, že
deti majú toho veľa vo voľnom čase, nechceme to ešte viac
presycovať, ale vieme aj to, že aj život viery potrebuje podnety

a starostlivosť…

Ponúkame Vašim deťom aj budúci rok 2023/2024 možnosť
pokračovať v stretávaní sa 1x mesačne a rásť aj na ceste viery.
Možnosť deťom získať 9 prvých piatkov a s nimi spojené

prisľúbenia.

Prvopiatkové popoludnia
– od októbra do júna, každý prvý piatok v mesiaci v čase od
16,00-19,00 (bude sa končiť sv. omšou v kostole sv. Jakuba)
– bude to čas na spoločné hry, aktivity, sv. spoveď, sv. omšu
a možnosť prehĺbiť vzájomné priateľské vzťahy
– niekedy bude aj nocovačka, výlet, turnaj, už podľa záujmu
detí…

Ak máte záujem, prosím Vás vyplňte prihlášku modrým perom,
podpíšte na troch miestach a odovzdajte. Vďaka Vám za Vašu
dôveru! Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu…
Na začiatku školského roka Vás budeme bližšie informovať cez mail a farské oznamy.

sr. Daniela

PRIHLÁŠKU stiahnete TU.