NOVINKA: Komnaty pre dievčatá

Milí rodičia!

Naše SCVČ Laura chce ponúknuť

v budúcom školskom roku 2023/2024 Vašim dcéram

pravidelnú aktivitu

Dievčenské tajomné komnaty
– 1 x za dva mesiace nocovačka v našich priestoroch,
spojená s objavovaním tajomných komnát
dievčenského sveta i možnosť rásť v osobnom
vzťahu s Bohom
– a podľa možností a chuti sa zúčastňovať iných
doplňujúcich aktivít SCVČ Laura
Ak máte záujem, prosím Vás vyplňte prihlášku modrým
perom, podpíšte na troch miestach a odovzdajte cez deti
na hodinách náboženstva. Vďaka Vám za Vašu dôveru!
Tešíme sa na spoluprácu…
Na začiatku školského roka Vás budeme bližšie informovať
cez mail…a pravidelné prihlášky na jednotlivé nocovačky.

a spolu zabavili.

sr. Daniela

PRIHLÁŠKU stiahntete TU.