NOVINKA: Krúžok pre deti s mentálnym znevýhodnením

V tomto školskom roku otvárame nový krúžok pre deti s mentálnym (aj kombinovaným) znevýhodnením vo veku od 6 do 15 rokov.

Venovať sa mu budú dve špeciálnej pedagogičky s mnohými aktivitami rôzneho charakteru (tvorivé, športové,…) prispôsobené prihláseným jednotlivcom s využívaním prvkov rôznych terapií (muzikoterapia, arterapia…).

V rámci krúžku sa budú rozvíjať sociálne a komunikačné schopnosti detí. Veľmi sa tešíme na všetkých prihlásených. Počet miest je obmedzený na max 10 detí.