Výberové konanie na miesto riaditeľa SCVČ – rozhodnutie

V našom súkromnom centre voľného času sa uskutočnilo výberové konanie na miesto riaditeľky.   Riadením SCVČ LAURA bola poverená

Mgr. Daniela Šušová

Prajeme Danke, aby sa medzi nami naďalej dobre cítila a mala veľa sily, energie a úsmevu pre jej zodpovednú úlohu.