Rady pre digitálnych rodičov

Kým sa Deti Svetla cez hravé aktivity zoznamovali s Desatorom, ich rodičia zatiaľ mohli načerpať nové poznatky na stretnutí s témou Digitálni rodičia.

Školiteľka Barbora Okruhľanská im z pozície matky a mediálnej pracovníčky ponúkla sedemnásť praktických rád, ako sa nestratiť so svojimi deťmi v digitálnom priestore.

Veď všetky technológie vznikli, aby život človeka uľahčili. Avšak priniesli so sebou aj veľké riziká – a to najmä pre tých najmenších a najzraniteľnejších.

Z prednášky vyberáme pár podnetov:

Nastavte si vlastné pravidlá, ako budete vo vašej rodine fungovať online:
napríklad, ktorá zóna bude nedigitálna – obývačka, jedáleň? Tam bude  prísny zákaz byť na internete a používať technológie.

Koľko času môže dieťa stráviť s mobilom – primeraný vzorec je počet rokov – určuje počet hodín počas týždňa.

Vyvážiť hodiny s mobilom hodinami športu, socializácie…

Minimálne jednu hodinu pred spaním nech dieťa nie je pod vplyvom monitora.

Do dvoch rokov deti maximálne chrániť pred technológiami a internetom.

Nedávať technológie ako darček k 1. svätému prijímaniu a birmovke.
Nepovoliť všetko – ale ani nezakázať všetko.

A hlavne – buďme v tom všetkom našim deťom príkladom.