Prvý deň prímestského tábora – Narnia

Lodýn, rok 1940. Bombardovanie Británie. Do tejto dramatickej situácie vstúpili deti z prímestského tábora. Ešte si ani nestihli uvedomiť, že program začal, už zahučali sirény a vypukli letecké nálety. Bolo treba sa rýchlo dostať do úkrytu.

Všetci z toho vyšli živí a zdraví, ale takto by sa tábor naozaj nedal prežiť v pohode. Bolo treba nájsť nejaké riešenie. Našťastie – aj podľa knihy C. S. Lewisa – štyri deti dostali pozvanie do bezpečia na vidieku. A tak si Peter, Susan, Edmund a Lucka so sebou zobrali každý svoju skupinku kamarátov a „vláčikom“ prešli od Kaťáku až do Laury.

Tam ich privítala prísna gazdiná pani Macreadyová – v neopakovateľnom podaní sestry Elen. V dome bol síce pokoj a bezpečie, ale popri tom aj nuda. Naši štyria hlavní protagonisti si preto našli vlastnú zábavu – zahrali sa skrývačku. Počas nej malá Lucka objavila starú skriňu, cez ktorú vstúpila do čarovnej krajiny Narnia.

Súrodenci jej však neverili – a tak Narniu ani nemohli vidieť. Téma vzájomnej dôvery bola preto hlavným námetom táborových hier, vyzývačiek, vodných disciplín a aj príhovoru počas svätej omše.

Tešíme sa, čo nás čaká zajtra – možno sa už viacerí do tej tajomnej Narnie dostaneme.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Dotácie na podporu a rozvoj práce s mládežou 2022-2026 ,ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.