Posledný deň MINI-tábora

MINI-tábor šťastne ukončený!

Filmová hrdinka Riley našla opäť svoje zdroje Radosti a deti si spolu s ňou odnášajú skúsenosť, ako žiť naplno. Aj počas nastávajúcich prázdnin a aj v živote po nich. 🙂

Krásnou súčasnou tohto dňa bola aj oslava narodenín jedného z animátorov a tiež veľká vyzývačka, v počas ktorej deti splnili aj také úlohy, ktoré vyzerali nesplniteľné. To je tá sila tímu, zohratého po troch dňoch trvania tábora.

Na záver ešte foto, spomienkové darčeky a táborový tanec. A veľké ďakujeme – pre animátorov a sestru Lamiyu, ich šéfku. Tiež veľké VĎAKA nášmu Pánovi za ochranu a požehnanie celej akcie.

Ďakujeme aj Vám, milí rodičia, že ste sa nezľakli slnka a zverili ste nám počas týchto dní svoje deti.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Dotácie na podporu a rozvoj práce s mládežou 2022-2026 ,ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.