1. deň Mini-tábora V hlave

Veľa ľudí na celom svete videlo animák V hlave – ale naše deti na minitábore ho aj zažívajú na vlastnej koži. Zoznámili sa v ňom s kamarátkou Riley (čítame Rajli:-) ), ktorej budú počas týchto dní pomáhať hľadať stratenú Radosť.

Prvý deň bol na pláne Ostrov priateľstva. Deti sa ráno rozdelili do skupiniek, kde sa navzájom spoznávali a naučili sa svoje mená. Potom nasledovalo dopoludnie plné zábavy a hier. Najväčší úspech mali samozrejme vodné hry a záverečná hra, v ktorej podľa príbehu z filmu, zbierali pekné spomienky – v podobe loptičiek – a pritom ich naháňali a prenasledovali rôzne emócie – v podobe animátorov. 🙂

Program vyvrcholil svätou omšou, v ktorej don Vlado zhrnul zážitky zo dňa a vyzdvihol hodnotu priateľstva. Spolu s deťmi vytvorili popis priateľa: „Priateľ je ten, kto nás má rád, kto stojí pri nás v dobrom a zlom a pomáha nám.“

Našim deťom prajeme, aby mali veeeľa takýchto priateľov a aby sa aj samy vedeli nimi stať.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Dotácie na podporu a rozvoj práce s mládežou 2022-2026 ,ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Fotky nájdete na našej FB stránke