Prečo je stretko najviac

Rovesnícke skupiny – v našej reči „stretká“ – považujeme za jednu z najdôležítejších oblastí našej činnosti. Viac ako krúžky, športy, akcie, tábory a ďalšie podujatia.

Prečo je tomu tak?

Stretká sú prirodzeným prostredím, kde sa vytvárajú hlboké dlhotrvajúce hodnotné vzťahy.

Práve u nás v Dubnici sa podarilo ťahať tieto skupinky už od prvého svätého prijímania, alebo dokonca od Matelka.

Škola života a viery

Sú školou života – účastníci na nich zdieľajú svoje radosti aj starosti a navzájom sa od seba učia, ako s nimi poradiť a spoločne ich zvládnuť.

A čo je najviac: skupinka prechádza cestou viery – ktorou nikto nemôže ísť sám – a vekom v nej vyzrievajú. A nejde ani tak o vedomosti z katechizmu, ale skutočné prežívanie kresťanských hodnôt v každodennom živote. Robenie rozhodnutí na základe evanjeliového posolstva.

Na celý život

Jednoducho – nebyť stále online na mobile, ale byť stále online v priateľstve s Ježišom.

Často sa stáva, že vďaka zážitkom zo stretiek, vzťahy prerastú do celoživotných priateľstiev, v ktorých vládne dôvera, podpora a vzájomná pomoc.

Preto považujeme stretko za jeden z NAJ darov, ktoré môžeme deťom a mladým ponúknuť do života.