Prečo je stretko najviac

Rovesnícke skupiny – v našej reči „stretká“ – považujeme za jednu z najdôležítejších oblastí našej činnosti. Viac ako krúžky, športy, akcie, tábory a ďalšie podujatia.

Prečo je tomu tak?

Stretká sú prirodzeným prostredím, kde sa vytvárajú hlboké dlhotrvajúce hodnotné vzťahy.

Práve u nás v Dubnici sa podarilo ťahať tieto skupinky už od prvého svätého prijímania, alebo dokonca od Matelka.

Škola života a viery

Sú školou života – účastníci na nich zdieľajú svoje radosti aj starosti a navzájom sa od seba učia, ako s nimi poradiť a spoločne ich zvládnuť.

A čo je najviac: skupinka prechádza cestou viery – ktorou nikto nemôže ísť sám – a vekom v nej vyzrievajú. A nejde ani tak o vedomosti z katechizmu, ale skutočné prežívanie kresťanských hodnôt v každodennom živote. Robenie rozhodnutí na základe evanjeliového posolstva.

Na celý život

Jednoducho – nebyť stále online na mobile, ale byť stále online v priateľstve s Ježišom.

Často sa stáva, že vďaka zážitkom zo stretiek, vzťahy prerastú do celoživotných priateľstiev, v ktorých vládne dôvera, podpora a vzájomná pomoc.

Preto považujeme stretko za jeden z NAJ darov, ktoré môžeme deťom a mladým ponúknuť do života.

Laura a Laura trocha inak

V piatok 22.1.2021 sa v online priestore zišli deti aj mladí, niekde dokonca celé rodiny, aby spolu oslávili sviatok blahoslavenej Laury kvízom o nej a o Laure trocha inak.

Prečo inak? Nuž, z rôznych dôvodov. Zvyčajne v tomto čase býva v Dubnici nad Váhom Laura párty – vlastne hneď dve: pre deti a pre mladých. Tento rok boli spolu formou kvízu, ktorý mal niekoľko okruhov o Laure a Laure 🙂

Zo života Laury Vicuni to boli: dôležité osoby, významné udalosti a pár zaujímavosti.

Zo života Laury, združenia mladých boli rôzne fotografie, ktoré sa postupne odkrývali na spôsob puzzle. Napriek tomu sa mnohým podarilo spoznať  rôzne osoby/osobnosti 🙂 a tiež akcie strediska Dubnica nad Váhom.

Bolo naozaj príjemné po dlhom čase sa opäť vidieť – hoci len cez obrazovky. Vďaka všetkým, ktorí s nami vytvorili spoločenstvo, niečo sa podučili, aj sa spolu zabavili.