Matelko v akcii

K obľúbeným štvrtkovým aktivitám v našom SCVČ patrí pravidelné dopoludňajšie Matelko: stretnutie mamičiek a detí v predškolskom veku.

Program sa obvykle začína o 9:00 v Kostole sv. Jakuba. Potom sa celá veselá perepúť presunie do blízkych priestorov SCVČ Laura.

Deti majú možnosť sa zahrať, rozvíjať svoje zručnosti, motoriku, pamäť aj výrečnosť spolu so svojimi mamami a sestrami Elen a Dankou.

Okrem toho je mamičkám k dispozícii kňaz don Peter Bicák na rozhovor alebo sviatosť zmierenia.

Okolo 11:30 postupne detský džavot, smiech a plač v dome utíchnu, keď sa malí aj veľkí návštevníci poberú domov a uvoľnia miestnosti pre svojich školopovinných kamarátov, ktorí prídu popoludní na krúžky a stretká.