Fungovanie počas čiernej fázy

Na základe zhoršovania sa pandemickej situácie v našom okrese, sme prijali tieto opatrenia, ktoré budú platiť počas čiernej farby covid automatu:

  • individuálne aktivity – pokračujú podľa dohody s vedúcimi
  • krúžky – sa rušia
  • ostatné aktivity – podľa dohody v súlade s epidemiologickými opatreniami