Bežia už aj stretká

Stretká – rovesnícke skupiny to je pre nás srdcovka. Je to naša spoločná cesta v  dozrievaní  v ľudských hodnotách. Stretká fungujú pod rôznymi krycími názvami ako Hranolky, Crazy Girls, BB, Seňority, Činsky múr…

Pokrývajú takmer všetky ročníky ZŠ a SŠ. V skupinkách v atmosfére priateľstva a prijatia spolu zdieľame naše životy, starosti aj radosti. Metódou hry a zážitkovej pedagogiky nachádzame cesty pre ďalší osobnostný rozvoj.

Neoceniteľnou pomocou pri organizácii stretnutí sú pre nás animátori – dobrovoľníci.

Rozpis stretiek nájdete tu