Potvrdenie o bezpríznakovosti

Pri návšteve SCVČ je nutné predložiť tlačivo o bezpríznakovosti. Deťom a osobám do 18 rokov vyhlásenie podpisuje zákonný zástupca.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia činnosti v stredisku.

Nech sa páči:

Tlačivo pre dieťa/účastníka stretka, krúžku/člena

bezpríznakovosť

Tlačivo pre návštevníka SCVČ (rodiča, príbuzného…)

bezpriznakovost_navstevnik