Tešíme sa na vás všetkých v novom školskom roku a ponúkame vám možnosť zapísať sa do nášho SCVČ.

Vyplnené prihlášky a príspevky nám môžete priniesť do SCVČ Laura do 15. septembra 2021

v pondelok – piatok od 15:00 – 17:30.

Nech sa páči, prihlášku nájdete tu:

prihláška_2021_2022

Naše SCVČ je prijímateľom vzdelávacích poukazov. Odovzdať ich treba do 25. septembra 2021.