Konkurz na riaditeľku/riaditeľa

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky SCVČ Laura.

Záujemci sa môžu prihlásiť do 10. septembra 2021:

  • osobne – na adrese Pod kaštieľom 30
  • na našej e-mailovej adrese scvcdubnica@gmail.com