Sústredenie účastníkov Cesty zrelosti

Účastníci projektu Cesty zrelosti 2020/21 sa 24.-28.augusta 2021 stretli na sústrední v rekračnom zariadení na Planinke pri Chtelnici, neďaleko Trnavy.

Po absolvovaní celoročného programu tu ich cesta kulminovala – prostredníctvom participačných aktivít si mohli s odstupom prejsť uplynulé obdobie a zhodnotiť cestu svojej premeny. V teambuildingových aktivitách mohli zažiť silu spoločenstva a spolunáležitosti.

Dôležitým krokom k zrelosti je aj poznanie a prijatie svojej minulosti. Symbolom pre tento závažný krok života bol aj výlet na blízku zrúcaninu kláštora Katarínka, kde sa mnohí mladí ľudia podieľajú na jeho oprave a konzervácii pre ďalšie generácie.

Svoju odvahu a silu si mohli chlapci aj dievčatá zmerať aj v lanovom centre v Trnave.

Potešujúcim výsledkom programu je, že dve skupinky tínedžerov sa rozhodli vo svojej ceste zrelosti pokračovať v rovesníckych skupinách našich mládežníckych centier.