Nové termíny zápisu

Nech sa páči, príďte si vybrať krúžky a stretká do nášho SCVČ Laura:
v utorok 12.-septembra  16:00-17:00

vo stredu 13. septembra 16:00 – 17:00

vo štvrtok 14. septembra 16:00 – 17:00