Prijímame aj vzdelávacie poukazy

Do 25. septembra 2023 prijímame vzdelávacie poukazy.
Poukaz platí na jeden záujmový útvar a v prípade jeho odovzdania je poplatok na šk.rok 5€.

(v súlade s §5 ods.6 písm.c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátne správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákov v znení neskorších predpisov)