Poďakovanie zboru 100 a 1 jedna ovečka

Počas celého školského roku sa v nedeľu deti zo zboru 100 a 1 ovečka stretávajú ráno na nácvikoch a potom nám svojím spevom spríjemňovali bohoslužbu. Za ich vytrvalosť, úsilie a cit pre hudbu patrí vďaka speváčikom, hudobníkom, zvukárovi Tomášovi a v neposlednom rade dirigentke Adi Pilnej.