Príspevok od mesta na voľnočasovú činnosť

V grantovom programe Žiadosť o dotáciu na činnosť v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania 2023 nám bol schválený projekt

SCVČ LAURA v akcii: voľnočasová krúžková činnosť pre deti.

Mesto Dubnica nad Váhom nám prispeje sumou 1720€ na krúžky:

Laura Dance,

Matelko,

Akrylový ateliérik

Tvorivý krúžok

Vzhľadom na zníženie dotácie na dieťa a zvýšenie režijných nákladov je to pre nás dôležitý prejav podpory nášho diela.

webstránka mesta: www.dubnica.eu