Krúžky a stretká začíname 27. septembra

Tešíme sa na vás v našom SCVČ 🙂

Či už to bude pri zápise:

Piatok 9.9. 15:00-17:30
Utorok 13.9. 15:00-17:30
Streda 14.9. 15:00-17:30
Alebo na stretkách a krúžkoch, ktoré
začíname 27. septembra.
Vedúce aktivít budú kontaktovať rodičov pred prvými stretnutiami, ak by bolo treba priniesť si niečo špeciálne – napr. zásterku na ateliérik. 🙂
Alebo ak pôjdeme vyzdvihnúť deti do družiny v CZŠ.
Prijímame aj vzdelávacie poukazy.

Ilustračná foto: sr. Lamiya