Otvorenie činnosti v novom školskom roku

Tí, čo sa nezľakli dažďa a pár mrakov a odvážne prišli na otvorenie činnosti do farskej záhrady, boli nakoniec odmenení slnkom a dobrou náladou.

Nedeľné popoludnie 4. septembra sa nieslo v duchu spomienok na letné tábory, ale aj plánov do budúceho školského roka – opäť tu bola možnosť zapísať sa na krúžky a stretká.

Viac o podujatí nájdete na: saldub.sk