Konkurz na riaditeľku/riaditeľa

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky SCVČ Laura.

Záujemci sa môžu prihlásiť do 19. augusta 2022:

  • osobne – na adrese Pod kaštieľom 30/369 Dubnica nad Váhom
  • na našej e-mailovej adrese scvcdubnica@gmail.com

Profesijné požiadavky: v zmysle zákona  NR SR č.138/2019 Z. z. a hlboká zakorenenosť v saleziánskej výchovnej charizme.