Ako sme zachránili našu Zem

Popoludnie plné hier so zameraním na environmentálnu výchovu sa v našom SCVČ odštartovalo v stredu 13. apríla.

Naše ihrisko sa od tretej do piatej zapĺňalo deťmi aj ich rodičmi. Účastníci si zasúťažili na stanovištiach, kde sa dozvedeli alebo si zopakovali vedomosti o prírode, zvieratkách a ich prirodzenom životnom prostredí. Popri tom sa aj naučili, ako môže každý z nás prispieť k ochrane a tvorbe nášho životného prostredia. Za splnené úlohy získali body, ktoré umiestňovali na veľký banner Zemegule, a tým ju pomohli zachrániť.

Program pre deti pripravili študentky Pedagogickej fakulty TU – naša animátorka Peťa Žáková spolu s Martinou Ďuračkovou a Patríciou Chudjakovou.

Na stanovištiach sa deťom venovali aj dievčatá zo stretka Crazy Girls.