Popisy nových krúžkov

(dni krúžkov sú zatiaľ predbežné – ortientačné – upravia sa aj podľa záujmu rodičov a detí)

UTOROK:
Ateliérik:

pre deti ZŠ

aj nové deti aj tie, ktoré chodili minulý rok

ponuka rôznych výtvarných techník, hravou tvorivou formou

sr. Nika

Varenie:
deti 1.-5. roč. ZŠ
nové aj vyskúšané recepty, nadobúdanie zručností v kuchyni
sr. Danka

Kuchárik:

deti z MŠ (4-6 rokov)

zábavné aktivity v kuchyni s prudko jedlým výsledkom
sr. Danka

Biblickí detektívi
deti z MŠ (4-6 rokov)

hravé spoznávanie Biblie cez tajomné úlohy a kreativitu

sr. Danka

Ukulele – Aloha!
pre muzikantov, ktorí navštevovali krúžok v uplynulom šk. roku

nové piesne, akordy, rytmy – zábava s ukulele
sr. Andy

Gitalele – Ukulele Band

pre muzikantov, ktorí vystupujú v Ukulele Bande

nové piesne, rytmy, viac barových akordov, základy hry na gitare
sr. Andy

STREDA

Veselá angličtina v MŠ:

pre Lienky a Včielky v priestoroch CZŠsMŠ

angličtina hrou a zábavou

sr. Andy

Vyskúšajko

po každé iná aktivita: logické hry, tvorivosť, technika, spoločenské hry…

sr. Nika

Rachotilkovia:
MŠ, ZŠ

spievanie a hranie na sv. omši o 17:00

ŠTVRTOK

Matelko: 

mamičky s deťmi

dopoludnie plné hier, nových kamarátstiev a zábavy

sr. Danka

Športovček:
MŠ – 1. a 2. roč ZŠ
športové aktivity, pohybová koordinácia, zábava v pohybe

sr. Aďa

Mediálny krúžok:

deti ZŠ

ako tvoriť mediálny obsah – fotky, komenty…a zorientovať sa vo svete sociálnych sietí

sr. Nika

Malí objavitelia:

deti 3-6 rokov

Montessori aktivity bez rodičov

sr. Danka

Montessori komnaty:
mamičky s deťmi

Montessori aktivity s profesionálnymi materiálmi

sr. Danka

Cesta za dobrodružstvom:

aktivity pre deti s mentálnym znevýhodnením
Andrea Pilná

Divadelný:

ZŠ, SŠ
scénky, tvorivá dramatika, divadielko…

sr. Nika

PIATOK

Ukulele – začiatočníci

od 2.roč. ZŠ – noví záujemci o hru na ukulele

easy piesne, základné akordy a rytmy
sr. Andy

Medzi nami dievčatami:

dievčatá 4.-7. ročník
piatkové popoludnia s dievčenskou tématikou
sr. Danka, sr. Nika, animátorky

Dievčenské tajomné komnaty:

dievčatá 4.-7. ročník

nocovačky s dievčenskou tématikou

sr. Danka, sr. Nika, animátorky

NEDEĽA
100&1 ovečka:
detský zbor – nácvik a spievanie na bohoslužbe
Andrea Pilná