Ihrysko zabodovalo nielen hrami

Nadšenci spoločenských hier – rodičia našich detí – pripravili pre rodinky zábavné nedeľné popoludnie s názvom Ihrysko.

Deti si mohli zasúťažiť pri hraní stolových hier, preťahovaní lanom, kalčete aj futbale. Aktivitami ich sprevádzali birmovanci, ktorí si mohli – niektorí z nich po prvýkrát v živote – vyskúšať rolu animátorov.

V úvodnom slovku sestra Nika vyzdvihla dôležitosť hry a radosti v živote každého dieťaťa a pripomenula tým zakladateľku saleziánok, sv. Máriu Dominiku Mazzarellovú, ktorá má v týchto dňoch svoj sviatok.

Organizátori mysleli na všetko: deti potešili najmä koláčiky, slané dobroty a najmä cukrová vata. Všetky mamičky pri vstupe dostali ružičku, aby sme nezabudli osláviť práve prebiehajúci Deň matiek.

Ku koncu prebehla tombola, v ktorej súťažiaci vyhrali – ako inak – ďalšie spoločenské hry.

Záverečným neutíchajúcim potleskom všetci spečatili, že na budúci rok budeme v tradícii tohto podujatia pokračovať.