Laura párty s mladými

V piatkový večer 19. januára sa atmosféra posunula o pár vekových levelov. Bl. Lauru sme oslávili aj s kategóriou 15+.

V kreativite a súťaživosti sa nedali zahanbiť. Taktiež ani vo vedomostiach zo života našej patrónky. K oslave prispeli aj pekné chvíle v kaplnke, a napokon aj palacinky. Dobrá nálada, zábava a hry pokoračovali až do času, keď zaznela veta: „Ale teraz už naozaj treba končiť.“