Primátor nám poprial veľa radosti z detí

Hneď na začiatku nového kalendárneho roku nás navštívil náš pán primátor mesta Peter Wolf.

Poprial nám všetko dobré do nového roku, hlavne veľa radosti z detí, ktoré k nám chodia.

Vyzdvihol prácu pre deti a mládež, ktorá má veľký význam pre mesto aj celú našu spoločnosť:

„Veríme, že dobré návyky a hodnoty, myšlienky na ochranu a tvorbu životného prostredia, ktoré deťom odovzdávame sa nám vrátia v našom občianskom živote a môžu osloviť aj dospelých, s ktorými sa deti stretávajú.“

Pre nás to bola príležitosť poďakovať sa za podporu, ktorú nám mesto poskytlo v minulom roku. Konkrétne prispelo na činnosť záujmových útvarov  Laura Dance, Matelko, Ateliérik a Variaco-tvorivý krúžok.