Vianoce v SCVČ Laura

Tento rok nám pekne vyšli vianočné fotky našich krúžkov. Počas predvianočného týždňa ste ich mohli vidieť na našom Facebooku Laura SCVČ Dubnica

Každý z krúžkov má pre vás vianočné prianie:

Variaci: aby sa vám cez Vianoce nič nepripieklo.

Akrylový ateliérik: aby sa vám darilo vidieť Krásu Vianoc.
Ukulele: aby ste si zo srdca zaspievali svoje obľúbené koledy.

Laura Dance: aby vám cez sviatky nechýbala radosť z pohybu.

Na Vianoce sme sa pripravovali

vianočnými tvorivými dielničkami – počas troch adventných štvrtkov,

nácvikom kolied na ukulele,

vianočným maľovaním na Ateliériku,

vianočným pečením na variacich krúžkoch

alebo aj vianočnými posedením tanečníčok z Laura Dance.

PRAJEME VÁM RADOSTNÉ A POKOJNÉ VIANOCE!