Laura Dance ďakovalo a rozdávalo vysvedčenia

18. júna sa stretli všetky tanečníčky a tančeníci Laura Dance, aby svojim príbuzným, priateľom a celému ostatnému publiku predviedli všetky choreografie, ktoré počas tohto školského roka nacvičili. Po pestrom programe tancov rôznych žánrov nasledovalo poďakovanie trénerke a choreografke, ktorá potom rozdala členom Laura Dance záverečné vysvedčenia.