Vystupovali sme na Dni farnosti

Deti z našich krúžkov vystupovali na Dni farnosti, ktorý sa konal v nedeľu 21. mája vo farskej záhrade.

Do programu prispeli:
detský zbor 100 a 1 ovečka

Ukulele Band

Laura Dance

Akrylový ateliérik

Takto o nás potom písali 🙂
www.saldub.sk