Záverečné stretnutie Detí Svetla

V nedeľu 14. mája mali Deti Svetla záverečné stretnutie pred svojím veľkým dňom – prvým svätým prijímaním.

Ako tradične – chlapci sa stretli so svojimi animátormi v Kaťáku a dievčatá v SCVČ Laura. Rodičia mali zatiaľ svoj program v priestoroch telocvične Kaťáku.

Deti si zhodnotili celý prípravný rok, poďakovali sa animátorom za to, že ich cez hru učili o Pánu Bohu a na záver mali malé občerstvenie.

Keď sa animátori rozlúčili s deťmi, stretli sa pri pizzi na zhodnotení tohto roka a podelili sa aj s nápadmi a vylepšeniami do budúcnosti.