S deťmi sme oslávili Lauru

Aj napriek piatkovej snehovej kalamite sa 3. februára u nás stretla pekná skupinka detí, aby oslávila sviatok našej patrónky bl. Laury.

Hneď od začiatku nás chytil súťaživý duch, keď sa rozbehli preteky dvoch skupín. Plnili rôzne úlohy – ako postaviť domček z mega kociek, zatancovať stoličkový tanec alebo si vyrobiť poznávacie znamenie svojej skupinky.

Nechýbal ani kahoot kvíz o živote bl. Laury a modlitba, v ktorej sme si spomenuli na naše mamy – tak ako to robievala aj naša patrónka.

Deti sa tešili aj z malých darčekov s štýle mačky vo vreci a na koniec aj z  očakávaného tradičného kakauka s maršmalows. 🙂