Oslávili sme Lauru v prvom kole

Piatkový večer 20. januára patril bl. Laure. Oslava sa začala už mládežkou. A po nej nasledovala Laura párty v našom SCVČ.

Najprv sme sa prostredníctvom videa presunuli do Junín de los Andes – mestečka v Južnej Amerike, kde Laura strávila rozhodujúce štyri roky svojho života. Mohli sme vidieť, že jej odkaz tu stále žije. Spolu sme aj predniesli modlitbu za tých, ktorí, podobne ako ona, zažívajú vo svojom detstve a mladosti násilie a nebezpečenstvá. Mnohí z prítomných boli animátori – pri tejto príležitosti si pripomenuli, že oni sú tí, ktorí do života detí môžu prinášať radosť a svetlo.

A potom sa odštartoval večer plný hier a športu, neformálnych rozhovorov – jednoducho, bolo ťažko sa nám rozísť. Súčasťou programu bol aj swap oblečenia a kníh.

Všetko sa raz skončí, aj tento pekný večer – ale nesmútime. lebo v piatok 3. februára zase Lauru oslávime s deťmi.

Anketa z mládežky: čím ma oslovuje Laura:

  • svojou obetavosťou
  • jemnosťou a vierou
  • že je podporou pre deti a mladých, ktorí prežili v rodine nejakú traumatizujúci skúsenosť