Deti Svetla spoznávali najväčšieho hrdinu Biblie

Na svojom novembrovom stretnutí Deti Svetla spoznávali živo Pána Ježiša. Animátori im k tomu pripravili hry, aktivity a súťaže – napríklad napĺňanie nádob zo Zázraku v Káne Galilejskej – cez štafetové vyfarbovanie.

Na budúce deti čaká veľký krok na ich ceste za Svetlom: príprava na sviatosť zmierenia.