Tohtoročné katechézy Dobrého Pastiera

V našom SCVČ aj tento rok fungujú Katechézy Dobrého Pastiera, ktoré vedú akreditované lektorky z radov mamičiek.

Deti od troch rokov na svojich stretnutiach zažívajú programy, ktoré charakterizuje heslo: „Pomôž mi, aby som sa k Bohu priblížil sám.“

Naša klubovnička – átrium Dobrého Pastiera – je miestom, kde sa činnosť detí premieňa na modlitbu. Miestom, kde sa tajomstvo Boha spája s tajomstvom dieťaťa.

Tešíme sa, že aj v našich priestoroch môže prichádzať k takýmto kľúčovým zážitkom v živote dieťaťa.