Zmena času futbalového krúžku

Milí rodičia, chceme Vás upozorniť

na zmenu času futbalového krúžku.

Bude sa konať každý týždeň

v stredu 15:00 – 16:30

v Kaťáku.

K posunu zo štvrtku prišlo z dôvodu časových možností našich animátorov.

Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa,

ak Vám táto zmena spôsobila nepríjemnosti.