Jarmok krúžkov a stretiek

Na našom dvore v stredu 15. júna vyrástli stánky, prístrešky a dokonca aj improvizovaná telocvičňa, aby sme mohli medzi nami privítať rodičov a deti, ktorí chceli vidieť aké krúžky a stretká fungovali tento rok, alebo sa spustia v novom školskom roku.

Deti si mohli na stanovištiach vyskúšať, aké to je byť na hokejbale, tanečnom, angličtine, vybíjanej, ukulele, Dobrom Pastierovi, tvorivom krúžku, akrylovom ateliériku… a za získané skúsenosti si mohli „kúpiť“ cukrovú vatu.

Rodičia si zatiaľ mohli posedieť a porozprávať v kútiku s kávou. Alebo sa niektorí z nich zapojili tiež do prezentácie krúžkov aj fotenia. A hlavne mali možnosť zapísať svoje deti na krúžky a stretká v novom školskom roku

Toto celé by nebolo možné bez našich dobrovoľníkov a animátorov, ktorí sa postarali o jednotlivé stanovištia či stánky a venovali deťom svoj čas a energiu.

Veľmi očakávaným bodom programu bolo vyhodnotenie diel z výtvarnej súťaže. Každá práca od našich detí nás chytila za srdce, lebo nám nakreslili, čo sa im na našej činnosti najviac páči. Bol to vlastne pre nás dôležitý prieskum obľúbenosti aktivít.

Niektoré dielka však obzvlášť vynikli svojím prevedením alebo úsilím, ktoré do nich tvorcovia vložili.

Ocenili sme práce :
Ráchelky Repkovej, Márie Repkovej, Katky Babulíkovej.

Simonky Sýkorovej, Dominika Antalíka a Rebeky Kurusovej

Rozlúčili sme sa záverečnou modtlibou – ale tešíme sa na ďalšie skoré stretnutie na prímestskom tábore a minitábore.