Absolvovali sme školenie o ochrane detí

Prvomájové popoludnie sme využili na stretnutie, počas ktorého prebehlo školenie o ochrane detí a etickom kódexe združení Laury a Domky. Podujatia sa zúčastnili miestni animátori oboch organizácií ako aj zamestnanci SCVČ Laura.

Školenie viedla Andrea Pilná. „Aďa je síce naša domáca, ale na celoslovenskej úrovni je skúsená školiteľka v tejto oblasti. Vyškolila už stredisko v Šamoríne aj Daliborko v Bratislave,“ ocenila schopnosti našej dlhoročnej animátorky sestra Lamiya, predsedníčka strediska Laura.

Kto sa školenia nemohol zúčastniť tentokrát, bude mať ešte možnosť v náhradnom termíne. Rovnako ešte bude možnosť prihlásiť sa na prípravu slávnosti 13.mája, minitábora aj prímestského tábora, ktoré sa uskutočnia začiatkom júla.
Foto: Elen, Vlado, Lamiya 🙂