Výsledky výtvarnej súťaže

Víťazmi nášho miestneho kola celoslovenskej súťaže …a Slovo bolo u Boha …

sa stali:

V kategórii I. stupeň:
Dominik Antalík: získal ocenenie za originálne stvárnenie Jonášovho stretu s veľrybou

Alžbetka Filová: získala ocenenie za kreatívne stvárnenie podmorského sveta a uvažujúceho Jonáša

V kategórii II. stupeň

Ráchel Repková: ocenenie za technicky aj emocionálne vyzreté stvárnenie Olivovej hory

Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov na celoslovenskom kole v Bratislave, kam sme už ich dielka doručili.