Aktivity pre ukrajinské deti v Pruskom

Aj v našom SCVČ sme – podobne ako iné organizácie – hľadali možnosti, ako pomôcť ukrajinským občanom, ktorí sa ocitli v našom okolí.
Konkrétne sme nadviazali spoluprácu so zariadením na dočasné ubytovanie v Pruskom.
Takmer dve tretiny zo všetkých ubytovaných tvoria ukrajinské deti a tínedžeri.
To bola pre nás výzva.
O to viac, že sestra Lamiya vie po rusky a mala vyše týždennú skúsenosť na ukrajinských hraniciach v čase najintenzívnejších transferov.
Spolu so saleziánmi a animátormi sme 24. marca pre deti pripravili popoludnie plné veselých hier.
Nadviazali sme prvý kontakt a kamarátstva a v týchto aktivitách  aj pravidelne pokračujeme 1-2 krát týždenne.