Prázdninový ateliérik

Deti môžu ale svoje dielka vytvorené doma odovzdať v našom SCVČ do 30. marca a budú zaradené do miestneho kola súťaže.

TÉMY PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE:

1.stupeň ZŠ:  Jonáš a jeho misia

2.stupeň ZŠ + Príma – Kvarta: Biblické výšiny – Tábor – Vrch premenenia, Olivová hora – Hora utrpenia

3.ZUŠ: Kristus  – naša cesta

4.špeciálne základné školy: Panna Mária  –  naša matka a pomocnica

5.Navštívil nás a zanechal stopu – spoločná téma pre všetky kategórie (návšteva sv. otca Františka na Slovensku)

Do miestneho kola, ktoré prebehne v našom SCVČ treba súťažné práce doručiť do 31.marca 2022

PODMIENKY:

Formát maximálne A3, t. j. 29,7 x 42 cm (väčšie práce nebudú zaradené).

Technika ľubovoľná. Suché pastely a práce s uhlom je potrebné dobre zafixovať fixatérom, prípadne lakom na vlasy tak, aby sa nerozmazávali.