Bibliq sa rozbehol veľkým zoomom

Účastníci ligy Bibliq sa po prvýkrát stretli na online meetingu, aby odštartovali veľkú biblickú súťaž.
Do hry sa prihlásilo vyše 50 tímov. Na úvodnom zoome v nedeľu večer sa zhromaždilo 150 súťažiacich.
Každá skupinka sa stručne predstavila a potom biblistka sr. Monika Golianová prezentovala prvú fázu knihy Skutky apoštolov.
Účastníci sa dozvedeli, že texty spísal sv. Lukáš z rôznych zdrojov koncom prvého storočia. A ešte mnohé ďalšie podrobnosti a zaujímavosti, ktoré sa dajú nájsť na stránke bibliq.sk.
Gamemaster Matej Fabián SDB hráčom predstavil etapy ligy a fungovanie webstránky.
Tešíme sa, že naše SCVČ na Bibliqu reprezentujú dievčatá zo stretka Crazy Girls: kapitánka Lily Ritková, Katka Hírešová a Terez Babulíková.
Okrem nich fandíme aj ďalším tímom z Dubnice a okolia (Košeca, Trenčín, Nemšová…)
Prajeme im nielen skvelé umiestnenie, ale hlavne bohaté zážitky so Svätým Písmom a nové pekné kamarátstva.