Konkurz na riaditeľku/riaditeľa

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky SCVČ Laura.

Záujemci sa môžu prihlásiť do 10. februára 2022:

    • osobne – na adrese Pod kaštieľom 30

Profesijné požiadavky: v zmysle zákona  NR SR č.138/2019 Z. z. a hlboká zakorenenosť v saleziánskej výchovnej charizme.